نوشته‌ها

۱۰نشانه امیدوارکننده برای ادامه کار در حفاری

,
۱۰نشانه امیدوارکننده برای ادامه کار در حفاری:۱٫وجود خاک بسیار نرم و یا ورقه ورقه شدن در حین کار یعنی خاک دستی از طبیعی خودش جدا میشود. ۲٫بیشتر وجود یک سنگ در بالا یا سنگ بزرگ در زیر است. ۳٫وجود رودخانه که از نشانه های منطقه باستانی. ۴٫وجود خاک های به رن…