نوشته‌ها

نماد تاج شاهی در گنج یابی

نماد تاج شاهی در گنج یابی نماد تاج شاهی در گنج یابینماد تاج شاهی در گنج یابی موردی بسیار نادر و کمیاب است. شاید در ایران یک یا دو مورد دیده شده باشد. در این مطلب به تفسیر این نماد می پردازیم:دقت داشته باشید این نماد هم سمبل…