نوشته‌ها

سنگ محراب

سنگ محرابسنگ محراب در دفینه یابی سنگ محراب در دفینه یابی سنگ محراب ، منطقه عبادت است ،در دوران باستان بخاطر اعتقادات اساطیری ،انسانها در روزهای مشخصی از سال سنگ محراب بخاطر شانس و خوشبختی سنگ محراب به خدایان خود دعا می کردند. سنگ محراب محل ع…