نوشته‌ها

قلعه بذ یا قلعه بابک خرمدین – دژ بابک خرم دین

,
قلعه بذ یا قلعه بابک خرمدین – دژ بابک خرم دین:بذ یا قلعه جمهور معروف به قلعه بابک در ارتفاعات شهرستان زیبا و توریستی کلیبر و در بلنداهای باختری شعبه‌ای از رود بزرگ ارس قرار دارد. کلیبر خود یکی از شهرستان‌های آذربایجان شرقی است که به علت واقع شدن…