نوشته‌ها

رابطه كشف طلا و زيرخاكي با عملياتهاي عمراني دولت

رابطه کشف طلا و زیرخاکی با عملیاتهای عمرانی دولت

رابطه کشف طلا و زیرخاکی با عملیاتهای عمرانی دولتنگارنده این نوشتار ساکن شهریار است. اگر از مدار انصاف خارج نشویم، در شش-هفت سال حجم عملیاتهای عمرانی و پروژه های زیربنایی و خدماتی اجرا شده در سطح این شهرستان، همانند همه مناطق دیگر کشور، ا…