نوشته‌ها

پدیده ی نا هنجاری به نام رمالی و دعانویسی

پدیده ی نا هنجاری به نام رمالی و دعانویسی:این بار بر ان شدیم که یک سری مسائل رو روشن کنیم در مورد رمالی و افراد رمال شیاد و دراویش کلاش . دوستان اگر کسی واقعا به خدا ایمان داره اینو بخونه و دوم این که اگر میخواد در افکار قرون وسطایی بمونه …