نوشته‌ها

رمز گشایی اقلام باستانی

رمز گشایی اقلام باستانی:نمونه ای از اقلام و حروفات باستانی رو مشاهده می فرمائین که رمز گشایی شده اند (مجموعه کامل رمز گشایی حروفات و قلم ها در پکیج دفاین موجود است)قلم یونان باستان : …