نوشته‌ها

رمز گشایی خط پهلوی

رمز گشایی خط پهلوی:در ذیل برایتان خط فهلوی (پهلوی ) را قرار می دهیم اکثر کتیبه های مربوط به دوره فهلوی باقی مانده که می تونین اونو رمز گشایی کنین. …