نوشته‌ها

روستا و بقعه شاه میلرزان

روستا و بقعه شاه میلرزان

روستا و بقعه شاه میلرزاناین بقعه در خطبه سرای تالش واقع است.از داخل بازار خطبه سرا یک راه فرعی باز می شود.این راه علائم جذب کننده و راهنما برای محور زیبا و حذاب شامیلرزان ندارد.برای رسیدن به این بقعه و روستا آن از روستاهای:اشیک آغاسی،کلات(کلات مشا…