نوشته‌ها

زمرد

زمرد گوهری همرنگ طبیعت: زمرد یا Emeraude و Emerald یکی از سنگهای قیمتی است که به رنگ سبز است و هرچه بزرگتر باشد گران بها تر است. قدما می پنداشتند که نظر بر زمرد چشم افعی را کور می کند و به فارسی دوال یا دو بال نامیده می شود. این کلمه در اصل از …