نوشته‌ها

زیباترین شهرهای جهان که ظاهر قدیمی خود را حفظ کرده اند

زیباترین شهرهای جهان که ظاهر قدیمی خود را حفظ کرده اند

زیباترین شهرهای جهان که ظاهر قدیمی خود را حفظ کرده اندبافت سنتی شهرها به‌عنوان یکی از این مشخصه‌‎های ظاهری اصیل نه تنها در روند شهرسازی‌ حفاظت نمی‌شود، بلکه قربانی نوسازی‌های شهری می‌شود. در این مطلب سری به چند شهر زیبا و اصیل دنیا زده‌ایم که هویت منحص…