نوشته‌ها

زیگورات اور چیست؟

زیگورات اور چیست؟

زیگورات اور چیست؟زیگورات معماری مذهبی ویژه شهرهای عمده بین النهرین(عراق کنونی) و ایران بوده است که بصورت برج مطبق هرمی شکل بنا میشد. ساخت زیگوراتها از ۴۲۰۰ تا ۲۵۰۰ سال پیش متداول بوده است.زیگورات اور چیست؟ زیگورات بنای خشتی تو پر فا…