نوشته‌ها

ساروج , سیمان باستانی

ساروج , سیمان باستانی: دوستان فلسفه ساروج کمی پیچیده است و ساروج به سه دسته تقسیم میشود:۱٫سخت۲٫نیمه سخت۳٫نرمهر کدام از این ها برای مصارف خاص خود به کاربرده می شدند عزیزان  هر ساروجی نشانه گنج نیست در واقع ساروج همان سیمان…