نوشته‌ها

کالبد شکافی ساروج

کالبد شکافی ساروج:۱٫  آهک شکفته ۲٫ خاک رس ۳٫ ماسه بادی ۴٫ خاکستر ۵٫ الیاف ۶٫ آب ۷٫ سفیده تخم مرغ ۸٫ شیراستفاده از دو مورد آخر بسیار نادر و برای سازه های دارای اهمیت خاص بوده است. آهک شکفته آهک زنده هنگام شکفته شدن …