نوشته‌ها

دانستنی هایی جالب از محل گنج در خانه های قدیمی ۱

دانستنی هایی جالب از محل گنج در خانه های قدیمی ۱

,
دانستنی هایی جالب از محل گنج در خانه های قدیمی ۱گنج در خانه قدیمی:پنهان کردن امانتی خود به مدت و اندازه کافی تامل و تفکر کرده، بهترین و امن ترین نقطه برای دفن را در نزدیکترین جای ممکن به خود جستجو می کند. لکن معقول بودن این مکان از نظر خود…