نوشته‌ها

سفید خانه در گنج یابی

سفید خانه در گنج یابی سفید خانه در گنج یابیدوستان کلمه سفید در باستان مظهر پاکی و طهارت بود و نوعی احترام برای مردگان بشمار می رفت. سفید خانه ها بسیار مستحکم بودند و معمولا از جنس ساروج_فانتوم می باشند. به نوعی که قوی ترین دستگاه ها هم…