نوشته‌ها

اتفاقی که جهانیان را متحیر ساخت

اتفاقی که جهانیان را متحیر ساخت:A 2.5 kg brick is supported by a piece of aerogel weighing only 2 gramsچندیپیش در منطقه فینیکس واقع در آریزونا در کشور آمریکا، کشاورزی بنام دیویدهادسون به ماده ی سفید رنگی که در سرتاسر زمینهای زراعی اش گسترده بودم…