نوشته‌ها

راه وروشهای تشخیص سنگها و کانی ها

راه وروشهای تشخیص سنگها و کانی ها: برای تشخیص سنگها و کانی ها را های مختلفی وجود دارد که برایتان آموزش کامل آن در این مبحث گنجانده می شود کانی ذرات تشکیل دهنده سنگ ها را کانی گویند: ۱- چگالی نسبی:جرم نسبی کانی ها و سنگها را می توان تا ان…