نوشته‌ها

ده سنگ برگزیده در میان سنگهای قیمتی

ده سنگ برگزیده در میان سنگهای قیمتی:اگر به مجلات معتبر جواهرات و یا ویترین جذاب جواهرفورشی با دقت نظری بیندازیم درمی‌یابیم که حتی قسمتی از یک الماس اورگرین (همیشه سبز) Evergreen Diamond و ذوق و سلیقه و رنگها و کلیه ابعاد مورد نظر در این…