نوشته‌ها

تاریخچه سنگ درمانی و خواص درمانی آنها

تاریخچه سنگ درمانی و خواص درمانی آنها:سنگ درمانی که از دیرباز در زمره درمانهای طبیعی بوده، امروزه تحت نام (gem therapy) به عنوان یکی از رشته های طب مکمل معرفی و طبقه بندی می شود. استفاده از خواص درمانی سنگهای نیمه قیمتی . گوهرها بر خ…