نوشته‌ها

خواص سنگها و رنگهاى مرتبط

خواص سنگها و رنگهاى مرتبط:خواص درمانى سنگ هاى قرمز: سنگ هاى قرمز براى کمک به بهبود کم خونى اثر فوق العاده اى دارد.در موارد لاغرى و نحیفى ,فقر غذایى,غش و مواردى که بر اثر هواى سرد دستها و صورت کبود میشوند, باید از سنگ قرمز استفاده شود. تمام سن…