نوشته‌ها

طریقه نگهداری جواهرات فیروزه

طریقه نگهداری جواهرات فیروزه:فیروزه تنها سنگ معدنی است که به مواد روغنی حساسیت دارد، چون منافذش حالت تخلخلی دارد و مواد روغنی را جذب خودش می کند، به مرور ایام باعث تغییر رنگ فیروزه می شود و وقتی تغییر رنگ داد سبز مات می شود و به این ترتیب ق…