نوشته‌ها

فاکتورهای ارزش گذاری سنگ‌های قیمتی

فاکتورهای ارزش گذاری سنگ‌های قیمتی:وزن، اولین فاکتوری است که در قیمت‌گذاری سنگ‌های قیمتی مورد توجه قرار می‌گیرد. رنگ، خلوص و نوع تراش سنگ، از دیگر عوامل مؤثر بر ارزش یک سنگ قیمتی محسوب می‌شوند.درجه شفافیت رنگ با حروف D تا M نشان داده می‌ش…