نوشته‌ها

سنگ نگاره هایی که نشانه دفینه نیستند

,
سنگ نگاره هایی که نشانه دفینه نیستند: اگر با چنین سنگ نگاره هایی برخورد کردید بدانید که این جور علامتها نشانه گنج و دفینه نیستند. این جور علامتها میتوانند از چند هزار سال پیش توسط انسان های قدیم به وجود آمده باشند . هیچ وقت آنها را تخریب ن…