نوشته‌ها

نحوه تشخیص سنگ کاسه ارزشمند از بی ارزش

نحوه تشخیص سنگ کاسه ارزشمند از بی ارزش:دوستان سنگ کاسه هایی که نشان دهنده مقبره هستند و چیزهای ارزشمندتری همراه متوفی دارند را می توان با در نظر داشتن موارد زیر از بقیه سنگ کاسه ها متمایز نمود۱٫سنگ کاسه ای پر بارتر است که منطقه ای پر بار د…