نوشته‌ها

ماه و ستاره نشانی ایرانی

, ,
ماه و ستاره نشانی ایرانی:هر تمدن و هر ملت یک سری نشانه هایی دارند که معمولا با آن شناخته می شوند. برخی از تمدنها مانند تمدن ایران و چین به شدت نماد گرا هستند و نمادهای مختلفی در طول تاریخ برای خود برگزیدند.برای نمونه در ایران باستان نما…