نوشته‌ها

تاریخ سکه های ایران از ابتدا تا ساسانیان

,
تاریخ سکه های ایران از ابتدا تا ساسانیان:سرزمین ایران یکی از کهن ترین سرزمینهاست . کشور ما دارای گذشته پر افخاری است که آثار آن در طی قرون متمادی با وجود آسیب های زمانه و غارت و آتش سوزی و بوالوسی افراد جاهل هنوز پا بر جا ایستاده و حکایت …