نوشته‌ها

تاریخچه سکه و پیدایش پول

, ,
تاریخچه سکه و پیدایش پول:داد و ستد :بشر به این نتیجه رسید که برای تهیه ی نیازهای خود باید به نوعی تعامل با سایر افراد جامعه بپردازد. یعنی با ارائه ی کالاهای تولیدی خویش به دیگران کالاهای مورد نیاز خویش را که توسط دیگران تولید شده بود ت…