نوشته‌ها

سکه های هخامنشی و اشکانی را بیشتر بشناسید

سکه های هخامنشی و اشکانی را بیشتر بشناسید

,
سکه های هخامنشی و اشکانی را بیشتر بشناسیدسکه های هخامنشیدر میان پادشاهان باستانی کمتر فرمانروایی را می یابیم که مانند داریوش به این خوبی دریافته باشد که کامیابی یک ملت باید بر بنیاد اقتصادی سالم گذاشته شود . داریوش می دانست که ابتدا …