نوشته‌ها

شاهکارهایی که ایران را بیشتر به جهان شناساند

شاهکارهایی که ایران را بیشتر به جهان شناساند

شاهکارهایی که ایران را بیشتر به جهان شناساند  از میان حدود ۷۰۰ اثر تاریخی فرهنگی که در طول سال‌های گذشته در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌اند، ایران هم به اندازه‌ی توان و تلاش خود تا کنون بر اساس اولویت‌هایش محوطه‌ها و …