نوشته‌ها

شهری تاریخی که 700 سال زیر خاک است

شهری تاریخی که ۷۰۰ سال زیر خاک است

شهری تاریخی که ۷۰۰ سال زیر خاک استشهر تاریخی جیزد در فاصله ی یک و نیم کیلومتری جاده ی خواف به رشتخوار و ۱۲ کیلومتری شرق مرکز شهرستان رشتخوار قرار دارد، این شهر بزرگ تاریخی در کنار روستای اکبر آباد فعلی قرار دارد، مساحت فعلی آن که به صورت…