نوشته‌ها

شهر خشتی چان چان

شهر خشتی چان چان

شهر خشتی چان چان شهر خشتی چان چان در کشور پرو واقع شده است. شهر چان چان توسط چیمو (Chimu) در حدود ۸۵۰ پس از میلاد ساخته شده و تا زمانی که توسط امپراتوری اینکا در ۱۴۷۰ تسخیر شد پابرجا باقی ماند.شهر خشتی چان چان در کشور پرو واقع…