نوشته‌ها

شهر سنگی اوپلیستیخه در گرجستان

شهر سنگی اوپلیستیخه در گرجستان

شهر سنگی اوپلیستیخه در گرجستانسایت های باستانی ، مراکز تفریحی متعدد ، امکانات گردشگری مناسب ، آب و هوای مساعد و جاذبه های طبیعی سبب شده اند تا تور گرجستان امروزه در میان ایرانیان علاقه مندان زیادی داشته باشد . دوستداران تاریخ در سفر به ای…