نوشته‌ها

کاوشهای باستان شناسی در شهر باستانی هگمتانه۱۳۶۲-۱۳۶۹

,
شهر باستانی هگمتانه:  در حدود ۳۸۵ کیلومتری غرب شهر تهران و در دامنه رشته کوههای مرتفع الوند شهر همدان قراردارد. ارتفاع آن از سطح دریا ۱۸۱۳ متر می باشد . شهر همدان بین مدار ۲۵-۳۳ درجه و ۴۵-۵۵ دقیقه عرض شمالی و ۴۷-۴۹ درجه و ۳۴-۳۶ دقیقه طول شر…