نوشته‌ها

شهر پترا در اردن

شهر پترا در اردن:برای ۶۰۰ سال فکر میکردند این شهر در میان بیابان اردن گم شده، مانند قاره گمشده آتلانتیس ....یک مکتشف سوئیسی که تصمیم گرفته بود آنرا پیدا کند، از جاده ای باریک، از میان کوههای سنگی کویر سفر کردتصور کنید …