نوشته‌ها

شهر پراگ چیزی جز یک افسانه حقیقی نیست

شهر پراگ چیزی جز یک افسانه حقیقی نیست

شهر پراگ چیزی جز یک افسانه حقیقی نیستپراگ، با نقش گنبدهای طلایی کلیساها بر روی رودخانه‌ی ولتاوا، یکی از زیباترین شهرهای دنیاست. پراگ ده منطقه دارد.منطقه‌ی یک، قدیمی‌ترین بخش شهر است وشهر قدیم نامیده می‌شود. دیدنی‌ترین بخش پراگ هم همی…