نوشته‌ها

شهر 18 طبقه زیر زمینی در ترکیه کشف شد

شهر ۱۸ طبقه زیر زمینی در ترکیه کشف شد

شهر ۱۸ طبقه زیر زمینی در ترکیه کشف شدشهر ۱۸ طبقه زیر زمینی در ترکیه کشف شدشهر زیر زمینی در ترکیه یکی از شهر های قدیمی و سفالی توسط کاوشگران در ترکیه در نزدیک های پایتخت این کشور به تازگی کشف شده است و از شما دعوت میکنیم عکس های این ش…