نوشته‌ها

طاق سنگی های جونقان کجاست

طاق سنگی های جونقان کجاست

طاق سنگی های جونقان کجاستطاق های سنگی جونقان در ۸ کیلومتری شهر جونقان قرار دارد و در آغاز تنگه در کش ورکش ( جاده شهر کرد_اردل) با روشی فوق العاده به شکل خشکه چین نمایان می باشد.عکس طاق سنگیطاق سنگی های جونقان کجاستتنگه “در…