نوشته‌ها

طریقه استفاده کتراک

طریقه استفاده کتراک

طریقه استفاده کتراکطریقه استفاده کتراکماده شیمیایی کتراک در اثر اختلاط با آب جهت انجام عملیات تخریبی به کار می رود. که برای این اختلاط توجه به نکاتی ضروری می باشد.۱٫ نسبت اختلاط کتراک با آب حدود ۳ به ۱ می باشد یعنی به ازای ۳ کیلوگر…