نوشته‌ها

نکاتی راجع به خرید طلا

نکاتی راجع به خرید طلاطلای دست دوم و قسطی نخریداز خرید "طلای دست دوم" و " طلای قسطی" اجتناب کنند که این دو مورد تبعات و پیامدهایی را برای خریداران ایجاد می‌کند که باعث متضرر شدن آنان و کل صنف می‌گردد و متأسفانه با توجه به شرایط فعلی …