نوشته‌ها

مهره مار

مهره مار:مهره مار را برای جذاب ترشدن و دلربا شدن می سناسند و برخی به آن ایمان کاملی دارند ولی کاربردهای مهره مار به آن ختم نشده و موارد ویژه بسیاری دارد که اعتماد بنفس و قدرت اراده یکی از آن ها است . داروی افزایش اعتماد بنفس هم به آن میگویند…