نوشته‌ها

عالی قاپو، رفيع ترين بناي عهد صفوي

عالی قاپو، رفیع ترین بنای عهد صفوی

عالی قاپو، رفیع ترین بنای عهد صفوی  کاخ عالی قاپو عمارتی است که در غرب میدان نقش جهان اصفهان و روبروی مسجد شیخ لطف اله سر بر افراشته و به عنوان یکی ازمهمترین شاهکاره ی معماری اوائل قرن یازدهم هجری از شهرتی عالم‌گیر بر…