نوشته‌ها

مقبره های باستانی چین در معرض تهاجم حفاران عتیغه

مقبره های باستانی چین در معرض تهاجم حفاران عتیغه:به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، گنجینه های باستانی چین در خطر تهاجم کاشفان غیرقانونی و سوداگرانی هستند که در آرزوی یافتن گنج، مقبره های باستانی را می شکافند و شواهد باستانی را نابود می کنند. دزدا…

طرح بازار فروش آزاد اشیای عتیقه به کجا رسید؟

,
طرح بازار فروش آزاد اشیای عتیقه به کجا رسید؟مسئولان سازمان میراث فرهنگی در سال‌های ۸۲ و ۸۹ خبر از راه‌اندازی بازار فروش اشیای عتیقه دادند. از سوی دیگر در سال ۸۲ مرکز پژوهش‌های مجلس با بازنگری در آخرین فصل از قانون حفظ آثار ملی، قانون اجازه ت…