نوشته‌ها

معبدی که قاتل بازدیدکنندگانش می شود

معبدی که قاتل بازدیدکنندگانش می شود معبدی که قاتل بازدیدکنندگانش می شودمعبد توت‌عنخ آمون معبدی که بازدیدکنندگان آن به طرز مرموزی می میرند معبد توت‌عنخ آمون، فرعون مصر برای مدتی طولانی پنهان بود. باستان‌شناس‌های بسیاری طی سا…