نوشته‌ها

۶ روش شناسایی عقیق اصل از بدل

۶ روش شناسایی عقیق اصل از بدل:در هنگام خرید عقیق به منظور شناختن عقیق اصل از انواع بدل آن شش نکته زیر را در نظر داشته باشید؛ ۱٫عقیق واقعی دارای رنگی روشن و متمایز است، در حالی که عقیق بدلی از روشنایی کمتری برخوردار است. عقیق طبیعی از رنگ های روش…