نوشته‌ها

عقیق شجری و طریقه تشکیل نقوش آن

عقیق شجری و طریقه تشکیل نقوش آن:یکی از کمیاب ترین سنگ های موجود در طبیعت عقیق شجری است که به لحاظ زیبایی مورد توجه بسیار واقع شده است.وقتی این سنگ در طبیعت قرار دارد بر اثر صاعقه و رعد و برق، نقش اجسام و مناظری که در اطراف آن قرار دارند، بر روی ای…