سنگ مثلثی

سنگ مثلثی این نوع سنگ معمولا در حفاری ها

18 ژانویه - توسط ادمین - ۰ - در علائم

قبر ها

قبرها در زمان زرتشتیان به علت اینکه آتش و