نوشته‌ها

علائم وجود طلا در زمین

علائم وجود طلا در زمین – نشانه های محل گنج و دفینه

علائم وجود طلا در زمین – نشانه های محل گنج و دفینه  از کجا می توان فهمید که در محل و مکانی گنج و دفینه و طلا وجود دارد ؟ آثار و نشانه های گنج و دفینه چیست ؟ علائم وجود طلا در زمین – نشانه های محل گنج و دفینه علائم وجود …
علائم وجود طلا در زمین – نشانه های محل گنج و دفینه

علائم وجود طلا در زمین – نشانه های محل گنج و دفینه

علائم وجود طلا در زمین – نشانه های محل گنج و دفینه    علائم وجود طلا در زمین – نشانه های محل گنج و دفینه از دیگر نشانه ها سنگ چین یا وجود سنگ های بزرگ طبیعی و هم غیر طبیعی در عمق های یک و نیم به بالا است . با رن…