نوشته‌ها

نشانه T در دفینه یابی

, ,
نشانه T در دفینه یابی:نشانه T یک نشانه جهت دهنده است .بعضی مواقع این نشانه مثل نشانه صلیب تفسیر شده است . وقتی که یک نشانه T را پیدا کردید اولین نقطه ای که باید توجه کنید جهت ساق بلند T هست.منبع دیگر:  خط افقی T با روی زمین تم…

نشانه Y در دفینه یابی

, ,
نشانه Y در دفینه یابی:علایم توجیهی علایمی هستند که ما را به سوی علایم دوم یا سوم و... هدایت می کند. دوستان هر جا علامت Y را دیدید باید در نزدیکی این علامت یک راه یا یک دره و یا یک منبع آبی(رود نهر رودخانه چشمه) باشد.که این علامت نشان…