نوشته‌ها

نشان مار

, ,
نشان مار:اگر مار برجسته در سنگ مزار نباشد مطمئنا نشان دفینه می باشد . ولی برجستگی ها سر ان اندازه گیری شود . پول مار باز با محاسبات مخصوصی پیدا میشود . ماری که در اینجا می بینید مار بالا رونده می باشد . اندازه گیری درازای این نیز لازم میباشد . د…